Skiferrunda 2018

SKIFERRUNDA 2018:

I år startar Skiferrunda opp att fredag 18. mai.

18.mai og 25.mai er det pga mykje snø, start og mål ved Rogne skule. Løypelengdene er der noko kortare enn ved Trudvang , ca 1 og 2,5 km.

Frå 1. juni og resten av sesongen er det start og mål ved Trudvang skytebane,sjå vedlagte invitasjon.

Velkommen til gamle og nye treningsinteresserte! Dette er ei flott mogelegheit til å konkurrere mot seg sjølv eller andre , og til å få seg ei god trim – eller treningsøkt rett før helgekosen set inn!

Skiferrunda2018

Superlaget

Eg siterer Rolf Kjetil: «Rogne il’s superlag har blitt superveteranar og til saman 450 år eldre, men berre tapt seg 18-19 min på desse 30 åra! » Dei klarte målsetjinga om å koma under 70 min??Vi gratulerer! Vårens vakreste eventyr!???