Åpen do?

Fotballsesongen er godt igang og nå er det nok mange små (og store?) som setter pris på kortere veg til dette rommet?

Doen nede på Rogne idrettsarena er åpen og klar til bruk. I tillegg har kiosken blitt større og oppgradert med varmtvann. Takk til Sparebank1 for økonomisk støtte, Rørlegger Olsen for røropplegg, Ove Brenden for gulvbelegg, Vyrk for panel, Egil Trandokken for el.opplegg og Morten Myrvold for snekring?