Medlemskap

For medlemskap klikk her: MEDLEMSKAP

Prisar på kontingent

 

  • Familiemedlemskap inklusiv barn tom det året dei fylle 19 år: kr.500,-
  • Vaksne enkeltmedlemmar fom det året dei fyller 20 år: kr.400,-
  • Barn enkeltmedlemmar tom det året dei fyller 19 år: kr.200,-
  • Støttemedlemmar: (minimum 100,- ingen øvre grense!) kr.100,-

 Betalt kontingent gjev rett til å nytte alle aktivitetar og anlegg som Rogne IL har. For å delta på aktivitet, og/eller bruke Rogne IL sine anlegg er det plikt å være medlem.

Medlemskontingenten til ditt lokale idrettslag er med på å sikre aktivitetstilbod til medlemmane, samt at du investerer til betre helse for deg sjølv og evt familiemedlemmar.

«Medlemskontingenten har fleire funksjonar enn å skaffe inntekter til laget. Den er grunnlaget for driftstilskot frå kommunen, krets og forbund. Den inkluderer ei gruppeforsikring for medlemmer under 13 år. Medlemmar over 15 år kan være med å velja folk inn i styreverv.»

Vi i styret håpar du vil yte innsats for laget på ditt nivå!