ÅRSMØTE Rogne IL, førehandspåmelding

Rogne il inviterer til årsmøte onsdag 23. mars kl 1900 på Solhaug/Teams. Saker som skal behandlast på årsmøtet, må være sendt leiar på epost leder@rogne-il.no seinast to veker før årsmøtet.

Avhengig av koronasituasjon vil det bli fysisk eller digitalt møte (teams). Vi krev førehandspåmelding slik at vi veit kor mange som kjem, og kan legge til rette for videokonferanse ved behov. Påmelding til leder@rogne-il.no evt tlf Hallgeir 419 22 419 seinast fredag 18.mars.

Saksliste og sakspapir vert kunngjort på heimesida før møtet.

Styret