Årsmøte 20. mars 2024

Rogne idrettslag avholder årsmøte på Solhaug onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00

Vanlige årsmøtesaker. Sakspapirer kommer i Rogningen, eller kan tilsendes ved forespørsel. Saker for behandling på årsmøtet skal være styret i hende 14 dager før. Saker kan sendes på epost leder@rogne-il.no

Alle betalende medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Styret.