Informasjon frå styret

Her er styret i Rogne IL :

Styreverv: Namn: På val om: På val i:
Leiar Edgar Linn 2 2023
Nestleiar Ingun Ø. Renna 2 2023
Regnskapsansvarleg Siri Sandsengen 1 2022
Regnskapsassistent Nina Thon 2 2023
Skrivar Ingvild Rogne 2 2023
Tiltakssjef Hallgeir Hovi 1 2022
Varamedlem Rune Grobakken 1 2022
Varamedlem Bjørnar H. Melbye 2 2023
Kontrollkomite Irene Øygard 1 2022
Kontrollkomite Geir Melby 1 2022
Kontrollkomite, vara Jermund Melby 1 2022
Valnemnd, leiar Gunnar Nerstad 1 2022
Valnemnd Tommy Rudi 1 2022
Valnemnd Egil Trandokken 2 2023
Valnemd, vara Kristoffer Schlytter  1 2022
Tiltaksnemnd Ole Håkon Grønvold 1 2022
Tiltaksnemnd Mette Elin Gjevre 2 2023

Revisor     Arne Wangensteen                    2                    2023

Revisor     Kristian Damstuen                     2                    2023          

Til fotballgruppa er valgt:

Svein Ivar Kristiansen       på valg i 2023

Kjersti Bakken                      på valg i 2023

Kenneth Hoffman                på valg i 2022

 

Enkel brukerveiledning for posting på nettside.:

Enkel brukerveiledning webside