Informasjon frå styret

Her er styret i Rogne IL .

 

Styreverv: Namn: På val om: På val i:
Leiar Irene Øygard 2 2019
Nestleiar Morten Myrvold 2 2019
Regnskapsansvarleg Siri Sandsengen – gjenvalg 2 2020
Regnskapsassistent Nina Thon 2 2019
Skrivar Edgar Linn – ny/opprykk 2 2020
Tiltakssjef Hallgeir Hovi – gjenvalg for 1 år 1 2019
Varamedlem Kjell Gunnar Andersen -ny 2 2020
Varamedlem Sissel Engen Andersen 2 2019
Revisor Vidar Nilssen 2 2019
Revisor 2 Rolf Nordli 2 2019
Valnemnd, leder Jermund Melby  – ny/opprykk 2 2020
Valnemnd, medlem Egil Trandokken – ny 2 2020
Valnemnd, medlem Hallgeir Hovi 1 2019
Valnemnd, varamedlem Bjørnar Melbye – ny 2 2020
Tiltaksnemnd, medlem Susann Underdal -ny 2 2020
Tiltaksnemnd, medlem Vakant 2 2020
Tiltaksnemnd, medlem Vakant 2 2019

 

Enkel brukerveiledning for posting på nettside.:

Enkel brukerveiledning webside