Informasjon frå styret

Her er styret i Rogne IL :

Styreverv: Namn: På val om: På val i:
Leiar Irene Øygard 1 2021
Nestleiar Åge Sandsengen 1 2021
Regnskapsansvarleg Siri Sandsengen 2 2022
Regnskapsassistent Nina Thon 1 2021
Skrivar Edgar Linn 1 2021
Tiltakssjef Hallgeir Hovi 1 2021
Varamedlem Rune Grobakken 2 2022
Varamedlem Bjørnar H. Melbye 1 2021
Kontrollutvalg Kjell Trandokken 1 2021
Kontrollutvalg Elin Hovi 1 2021
Kontrollutvalg, vara Jermund Melby
Valnemnd, leiar Gunnar Nerstad 2 2022
Valnemnd Tommy Rudi 2 2022
Valnemnd Egil Trandokken 1 2021
Tiltaksnemnd, leiar Hallgeir Hovi 1 2021
Tiltaksnemnd, medlem Anne Stanes 1 2021
Tiltaksnemnd, medlem Ole Håkon Grønvold 2 2022

Til fotballgruppa er valgt:

Morten Myrvold/Geir Melby                        på valg i 2021

Kjersti Bakken                                                 på valg i 2022

Kenneth Hoffman                                           på valg i 2022

 

Enkel brukerveiledning for posting på nettside.:

Enkel brukerveiledning webside