Medlemskap

For medlemskap klikk her: MEDLEMSKAP

Pris på kontingent f.o.m. 2023 er kr. 100,- pr person.

Medlemskontingenten for 2023 er satt til kr. 100,- per person uavhengig av alder. Faktura på medlemskontingent vil bli sendt ut elektronisk. Er du ikke medlem og ønsker å registrere deg, kan du gjøre det HER

Meldingen som kommer på epost/sms om betaling av kontingenten har en ordlyd med «betalingskrav». Å betale medlemskontingent i et idrettslag er helt frivillig, men om du eller dine barn skal delta i aktivitet i regi av Rogne IL kreves betalt medlemskap.

Rogne idrettslag er ikke tilhengere av treningsavgifter for å delta i aktivitet. Det vil si at om du deltar på håndball, friidrett, allidrett eller ski for Rogne idrettslag så kommer ingen ekstra kostnader utover kontingenten. Fotball organiseres som et samarbeid mellom RIL og ØSIL, og der er det derfor inntil videre treningsavgifter knyttet til deltakelse.

Medlemskontingenten til ditt lokale idrettslag er med på å sikre aktivitetstilbud til medlemmene, samt at du investerer til bedre helse for deg selv og evt. familiemedlemmer.

«Medlemskontingenten har fleire funksjonar enn å skaffe inntekter til laget. Den er grunnlaget for driftstilskot frå kommunen, krets og forbund. Den inkluderer ei gruppeforsikring for medlemmer under 13 år. Medlemmar over 15 år kan være med å velja folk inn i styreverv.»

Vi i styret håpar du vil yte innsats for laget på ditt nivå!