Samarbeid

Rogne Idrettslag samarbeidar tett med Øystre Slidre Idrettslag og andre idrettslag i Valdres.

Fotballgruppa dannar lag på grunnlag av medlemmar i både Rogne IL og Øystre Slidre IL.

Handballgruppa aldersgruppe 14 år er eit samarbeid med andre IL i Valdres.

Langrennsgruppa samarbeider med Skrautvål IL.

http://osil.no

http://www.skrautval.no/

Andre samarbeidspartnere: