Styrkerom

Rogne IL har eit godt besøkt styrkerom på Solhaug.
Alle medlemmar kan få nøkkelkort og trene her.
Prosedyre for å få nøkkelkort:
1. Meld deg inn i Rogne IL.
Pris for medlemskap:
Enkeltmedlem tom 19 år: 200,-
Enkeltmedlem 20 år og eldre: 400,-
Familie inkl ungar tom 19 år: 500,-
Medlemskontigenten betalast til kontonummer 2135.20.01926
2. Ta deretter kontakt med Stig Aastveit , mobilnr 90109975 for å få nøkkelkort.
Nøkkelkortet kostar kr 100,-
Lykke til og god trening!