Endringer smitteverntiltak

No kan alle born og unge under 20 år trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt,  både ute og inne. For vaksne gjeld fortsatt anbefalinga om å ikkje å drive organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne trene dersom det er mulig å halde god avstand. Treningssentre i Øystre Slidre holdes stengt inntil videre.