Årsmøte 20. mars 2024

Rogne idrettslag avholder årsmøte på Solhaug onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00

Vanlige årsmøtesaker. Sakspapirer kommer i Rogningen, eller kan tilsendes ved forespørsel. Saker for behandling på årsmøtet skal være styret i hende 14 dager før. Saker kan sendes på epost leder@rogne-il.no

Alle betalende medlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Styret.

Skitrening og klubbrenn

Nå blir det skitrening og klubbrenn for de minste barna i Rogne IL. Torsdager kl 17.30-18.30 vil det være åpnet for skitrening og klubbrenn på Rogne Idrettsarena. Tilbudet er tenkt for barn født 2017-2021.

Vi vil ha en kort og en litt lengre runde nede på banen.

Ungene må ha langrennski og fornuftige klær, og følge av en voksen. Vi skal gå og leke på ski, og runde av med varm saft og vafler.

Første gang blir torsdag 25.1. Velkommen!

Min Idrett

Rogne IL vil fra 1. januar 2020 ta i bruk «Min Idrett» som medlemsregister og for innkreving av medlemskontigent.

Dette vil gjøre det lettere for medlemmene å se om medlemskap er aktivt, legge til familiemedlemmer ved bruk av familiemedlemskap etc. Man kan også via Min Idrett se hvilke lisenser og påmeldinger man har, eller gjøre dette.

For Rogne IL vil dette gjøre medlemsregisteret vårt mer i henhold til kravene i GDPR – personvernforordningen.

Derfor ber vi nå de medlemmer som ikke allerede har vært inne på minidrett.no og registrert seg der om å gjøre dette.

Bytte av nøkkelkort

Det blir mulig å bytte nøkkelkort på Solhaug onsdagene 31/7, 7/8 og 14/8 mellom 18:30 og 19:30.

Alle som har de gamle kortene må bytte for å fortsatt ha tilgang til styrkerom, garderober etc. på Solhaug.

Toalettet er ferdig

Takket være god hjelp, arbeidsinnsats og støtte fra Sparebank1 Hallingdal Valdres, Vyrk, Rørlegger Olsen og El-Fag er endelig toalettet i kioskbygget nede på Rogne Idrettsarena ferdig.

Toalettet er selvfølgelig universelt utformet og tilrettelagt for alle.

Dugnad på Rogne Idrettsarena

Mandag 28. mai kl. 18:00 møtes vi til dugnad på Rogne Idrettsarena. Det som må gjøres er rydding rundt lagerbygget for å klargjøre til påbygging, rydding rundt banen, kosting av løpebane og diverse annet.

Ta med naboen, godt humør og møt opp.

Velkommen på dugnad!