Min Idrett

Rogne IL vil fra 1. januar 2020 ta i bruk «Min Idrett» som medlemsregister og for innkreving av medlemskontigent.

Dette vil gjøre det lettere for medlemmene å se om medlemskap er aktivt, legge til familiemedlemmer ved bruk av familiemedlemskap etc. Man kan også via Min Idrett se hvilke lisenser og påmeldinger man har, eller gjøre dette.

For Rogne IL vil dette gjøre medlemsregisteret vårt mer i henhold til kravene i GDPR – personvernforordningen.

Derfor ber vi nå de medlemmer som ikke allerede har vært inne på minidrett.no og registrert seg der om å gjøre dette.