Dugnadskveld😎

Det ble en riktig så trivelig dugnadskveld på Rognebanen. Mange ivrige fotballforeldre/besteforeldre møtte opp og tok i ett tak💪 I tillegg til de mange ildsjelene som stadig er på plass og bidrar til å holde ting iorden på det flotte anlegget vårt🥰

Vi fikk rakt og stussa så nå er det klart for høstsesong⚽️

Takk til Hallgeir som grilla og serverte Hellekaker etter endt dugnad. Det er trivelig og sosialt med slike kvelder🤗

Sparebankstiftelsen Øystre Slidre støtter oss nok en gang!

Vi er så heldige at Sparebankstiftelsen Øystre Slidre har støttet oss i innkjøp av en ny Ercolina stakemaskin på styrketreningsrommet vårt på Solhaug. Vi har skiftet ut vår gamle «Brå sterk» så nå kan ung, gammel, liten og stor forbedre stakemusklene sine hele året! Rune og Sigurd har montert den opp og i tillegg snekret tilleggutstyr. Det er ett brett å stå på sånn at du kan bruke rulleski for at utførelsen skal bli mest mulig realistisk.

Tusen takk Sparebankstiftelsen Øystre Slidre!!

ROGNE IDRETTSARENA – gjennomført dugnad :-)

Laurdag 10. april hadde vi dugnad med å hogge timber til nye tribunebenkar.  Vi hadde fått lov å hogge sør for banen, på teigen til Mattisgard.  Dei som var med på dugnaden var Bjørn Kjetil Mork, Linus Gjevre Myrvold, Morten Myrvold, Per Ivar Grobakken med traktor og vinsj, Geir Melbye med traktor og henger.  Etter felling, kvisting, vinsjing og kapping av 5 passe store grantrær, hadde vi 10 stokker på 3,5 m.  Desse vart lasta opp og kjørt nord til Espen Rogne, som ville dele stokkane i to på langs.  Dette gjorde han med hjelp av Kristen Haugen, på dugnad.  Etterpå vart dei delte stokkane kjørt tilbake til arenaen, og lagt opp i la.  Tusen takk for god hjelp til dikka alle:-)

Dugnadsgjengen

Vi skal ha nye dugnader for å blækkji (ha av børken) stokkane, fjerne dei gamle sittebenkane på tribuna, og montere dei nye.  Dag, dato og klokkeslett for desse dugnadane vil bli annonsert på heimesida og Facebook snart.  Så då er vi avhengig av at så mange som muleg kan bidra med hjelp til dette.
Banekomiteen