Ekstraordinært årsmøte

Det blir ekstraordinært årsmøte torsdag 8. desember kl. 18:30 på Jotunstogo Beitostølen. Det er kun 1 sak som skal behandles og det er medlemskontingent for 2023.