Min Idrett

Rogne IL vil fra 1. januar 2020 ta i bruk «Min Idrett» som medlemsregister og for innkreving av medlemskontigent.

Dette vil gjøre det lettere for medlemmene å se om medlemskap er aktivt, legge til familiemedlemmer ved bruk av familiemedlemskap etc. Man kan også via Min Idrett se hvilke lisenser og påmeldinger man har, eller gjøre dette.

For Rogne IL vil dette gjøre medlemsregisteret vårt mer i henhold til kravene i GDPR – personvernforordningen.

Derfor ber vi nå de medlemmer som ikke allerede har vært inne på minidrett.no og registrert seg der om å gjøre dette.

God dugnad på Rogne idrettsarena den 15.08.19.

Stor takk til dei som møtte på dugnaden, vi vart vel 13 pers ila kvelden.  Vi fekk kjørt vekk gras og kratt, som Yonas hadde slått og skjært ned for nokre dagar sidan.  Tusen takk til han 🙂

Det vart og fjerna mykje stein mot skråningen austa løpebanen.

Det vart rydda i lager-containeren, slik at vi skal få satt inn sekkane med granulat der før vinteren.  Søppel vart fjerna.

Tribuna vart reparert nedst på høgre sida.  Rester av kunstgraset vart nytta til å legge nedanfor tribuna mot løpebanen, slik at det kjem mindre stein/grus inn på løpebanen.

Vi hadde pause med kaffe, brus, kaker og frukt, som var vel fortent.

No er arenaen ryddig og fin, klar til haustsesongen.  Nytt do/vannklossett, ombygd kiosk og nytt låsesystem gjer anlegget meir komplett.

 

Rogne il henstiller alle brukera, spesielt lagledera, trenera, foreldre, til å rydde opp etter seg, og halde anlegget i orden.

 

Forlat området slik du sjølv ynskjer å finne det 🙂

 

Venleg helsing banekomiteen.

Bytte av nøkkelkort

Det blir mulig å bytte nøkkelkort på Solhaug onsdagene 31/7, 7/8 og 14/8 mellom 18:30 og 19:30.

Alle som har de gamle kortene må bytte for å fortsatt ha tilgang til styrkerom, garderober etc. på Solhaug.